Garantijas noteikumi

1. Visām no SIA TEDS pirktajām precēm ir ražotāja garantija.

2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs.

3. Informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir atspoguļots pirkuma līgumā.

4. Ražotāja garantija ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt:

4.1. Pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme).

4.2. Ražotāja vai pārdevēja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai pārdevējs tādu ir izsniedzis ar preču pirkšanas dokumentāciju).

5. Ražotāja vai pārdevēja garantija ir spēkā, ja prece tiek ekspluatēta tikai tam paredzētajos apstākļos un atbilstoši normām un lietošanas instrukcijām, ar kuriem klients tiek iepazīstināts iegādājoties konkrētu preci.

8. Informējam, ka garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem).

9. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vai jebkuras trešās personas vainas dēļ un tie ir:

9.1. garantija nav spēkā, ja bojājumi radušies nepareizas preces transportēšanas rezultātā.

9.2. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;

9.3. ja ir vizuāli bojājumi, nepareizas kopšanas pazīmes, vai citas pazīmes, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju un/vai kopšanu;

9.4. ja izstrādājumā redzamas pircēja, lietotāja, vai trešās personas remonta veikšanas pazīmes;

9.5. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;

9.6. dabiska elementu nolietojuma gadījumos;

9.7. ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);

10. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam jāvēršas pie SIA TEDS informācijas saņemšanai par remonta vai garantijas remonta iespējam.

11. Sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtība.
Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi teds3@inbox.lv vai rakstiskā veidā – nosūtot uz adresi Atbrīvošanas al.104, LV4601, Rēzekne, Latvija. Sūdzība tiks izskatīta 10 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbilde tiks nosūtīta uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.